Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Cíl hry Duel je znalostním soubojem hráče proti hráči. První hráč (vyzyvatel) volí obor, z kterého bude oběma hráčům postupně posláno pět otázek. Hra je vyhodnocena na základě počtu správných odpovědí a v případě shody rozhodují rychlejší odpovědi (kratší čas).

2. Otázky Na položené otázky existují tyto způsoby odpovědí: - Výběr jedné z nabízených variant (kvízová otázka) - Označení několika nabízených variant - Číslo (např. u číselných řad) - Text (např. řady, slovní doplňovačky) Většina odpovědí je časově omezena. Důvodem je znemožnit používání encyklopedií a podobných zdrojů. Neomezeny jsou odpovědi na logické otázky (např. řady apod.).

3. Skóre Skóre se zobrazuje vždy po odpovědi na položenou otázku a představuje dílčí skóre po této otázce. Tzn. že vyzvaný hráč nemá informaci o celkovém skóre vyzyvatele dokud duel nedohraje. Znak "N" ve skóre znamená, že soupeř přes tuto otázku zatím nepřešel. V takovém případě se zobrazuje čas absolutně (počet vteřin na odpovědi). V opačném případě se zobrazuje relativně vzhledem k času soupeře (plus znamená tvůj náskok, mínus ztrátu). Čas se počítá jako součet časů na odpovědi. Tzn. že ve chvíli, kdy je zobrazeno skóre, čas neběží. Navíc je u každého způsobu připojení odečten čas na manipulaci, tak aby se co nejvíce srovnaly rozdíly v přístupu přes WAP, SMS i Web.

4. Bodování Každý duel je po poslední odpovědi vyzvaného hráče vyhodnocen. Vítěz získá 1 bod, poražený 1 bod ztratí. V prípadě že vyzvaný hráč nedohraje duel do 24.hod (od vytvoření duelu vyzyvatelem) je duel vyhodnocen stejně jako kdyby hru prohrál (ztratí tedy 1 bod). Tato podmínka neplatí pouze v případě, že vyzvaným je nový hráč, který se zatím hry nezúčastnil. V takovém případě nedostane nikdo z hračů ani bod. Toto omezení zamezuje hru na neexistující emailové účty a telefonní čísla.

5. Bonusy Ve hře můžeš získat tyto bonusové body: - 1 bod za tři správné odpovědi v řadě v jednom duelu - 5 bodů za odehrání pěti her jako vyzyvatel za den - 2 body za získání nového hráče do hry - Bonusové body jsou přičteny k bodům z duelů a ovlivňují tak pořadí v celkovém žebříčku.

6. Herní kola - žebříčky Hra se hraje v týdenních kolech, která probíhají vždy od pondělí 00:00 do neděle 24:00. Každý hráč začíná kolo s 0 body. Celkové body (body za vítězné duely + bonusy) rozhodují o umístění v hlavním žebříčku. Vítězem týdenního kola se stává hráč s nejvyšším počtem bodů v neděli ve 24:00. Duely které budou rozehrány např. v neděli ve 22:00 a dohrány soupeřem v pondělí v 10:00 budou započteny do nového kola. Z týdenních výsledků jsou pak sestavovány ještě měsíční a čtvrtletní žebříčky, které jsou odměňovány hodnotnějšími cenami. Do těchto žebříčků se tedy zahrnují vždy nejlepší dosažené týdenní výsledky jednoho hráče, ne jejich součet. Kromě hlavního žebříčku jsou sestavovány i oborové žebříčky.

7. Blokace Blokace hráče znamená, že jej není možné vyzvat k novému duelu. Hráč je zablokován v některých z těchto případů: - Nedohrál některý duel do 24 hod. (k odblokování dojde po dohrání dalšího duelu) - Má rozehráno 5 a více duelů z WAPu (byl 5x vyzván soupeři) - Má rozehraný duel z SMS (jako vyzvaný i vyzyvatel) - Má rozehraný duel z Webu (pouze jako vyzyvatel) Blokace slouží k tomu, aby se co nejvíce předešlo nedohraným duelům.